[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamolป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

<< 2560 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


กิจกรรมประจำเดือนนี้

ที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รายละเอียด
เวลา
1[ 2017-02-20]ประชุมกรรมการอ่านเขียน ห้องประชุมวิบูล กลุ่ม สน. ประชุมกรรมการอ่าน-เขียนห้องประชุมวิบูล
ห้องวิบูลจำนวน 20 คน
-โดยศน.ศิริพร ศิราพันธ์
2[ 2017-02-20]ห้องเจริญศรี รองรับผู้ตรวจสอบจาก  สพฐ.
ชุติมา  อินสุวรรณ


3[ 2017-02-20]รองรับการตรวจสอบภายในจากสพฐ.  -สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองรับการตรวจสอบภายใน
จากสพฐ.
 -หน่วยตรวจสอบภายใน
4[ 2017-02-21]ประชุมแกนนำกลุ่ม รร. ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจน  ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดยกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  โดย นายวิชิต  ผาสุขจิตร
ณ ห้องประชุม คฤหบดี เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
โดยมีตัวแทนครูแกนนำ เพือการขยายผล เข้าประชุมชี้แจง
09.00 - 12.00 น.
5[ 2017-02-21]เลื่อนขั้นเงินเดือน การเล่ือนขั้นเงินเดือน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑๓  คน  ห้องประชุม วิบูล
6[ 2017-02-22]รองรับผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพฐฺ รองรับผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพฐฺ วันที่ 308.30-16.30
7[ 2017-02-22]ห้องวิบูล ชมถ่ายทอดสด รมต.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย โรงเรียน icu
กลุ่มศึกษานิเทศก์  โดย นางภาวิณี  กระแสร์ญาน
8[ 2017-02-23]ห้องประชุมเจริญศรี ชั้น ๒ (วันที่ 4) รองรับผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพฐฺ08.30-16.30
9[ 2017-02-28]ห้องประชุมเจริญศรี ชั้น ๒ ปรึกษาราชการ  ห้องประชุมเจริญศรี  อาคาร ๑  ชั้น ๒
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดย นางสาวขนิษฐา  นาคพันสังข์
09.00-12.00
10[ 2017-02-28]ห้องประชุมวิบูล ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ปี ๖๐
กลุ่มศึกษานิเทศก์  จำนวน  ๓๗ คน
โดย นางแสงจันทร์  ศรีมงคล