[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamolป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    

ICT K
( 2 / ก.พ. / 2560 )

ประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ
( 11 / มิ.ย. / 2555 )

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
( 11 / ส.ค. / 2554 )

กลุ่มนโยบายและแผน
( 11 / ส.ค. / 2554 )

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
( 11 / ส.ค. / 2554 )

หน่วยตรวจสอบภายใน
( 11 / ส.ค. / 2554 )

กลุ่มบริหารงานบุคคล
( 11 / ส.ค. / 2554 )

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
( 11 / ส.ค. / 2554 )

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
( 11 / ส.ค. / 2554 )

กลุ่มอำนวยการ
( 11 / ส.ค. / 2554 )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 10 อัลบัม]
<< 1 >>