[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamolป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
ภาพกิจกรรม สพป.กพ.2   
 

ภาพกิจกรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 

 

ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโรงเรียน ICU ณ จ.กรุงเทพมหานคร

(๒๒ ก.พ. ๖๐ )

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมรับฟังการแสดงเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (๒๐ ก.พ.๖๐)

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร (๑๗ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคฤหบดี (๑๔–๑๕ ก.พ.๖๐ )

สพป.กำแพงเพชร 2 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ตามนโยบายรัฐบาล คสช. (๘ ก.พ.๖๐ )

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.เขต ร่วมเป็นกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านดร.ปัญญา  แก้วกียูรเป็นประธาน (๗ ก.พ.๖๐)

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในเขตอำเภอคลองขลุง(๔ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ตรวจราชการโรงเรียนบ้านคลองแขยง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร (๓ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ตรวจราชการและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านคลองมดแดงและโรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร (๑ ก.พ.๖๐) 

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (๒๙ ม.ค.๖๐)

ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กพ.๒ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริและร่วมรับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ  โรงแรมคุ้มภูคำ  จ.เชียงใหม่ (๒๖ – ๒๘ ม.ค.๖๐) 

ประชุมนำเสนอแผนพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 (24 ม.ค.60)

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน (23 ม.ค.60)


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา (23 ม.ค.60)


การแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ตามโครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก วันที่ 18-19 ม.ค.60

นาย สมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  เอี่ยมดี รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 และพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17ม.ค.60) และ วันพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.60) ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  ร่วมพิธีถวายคำอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีที่สนามกีฬาชากังราวริมปิงกำแพงเพชร (16 ม.ค.60)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม ( 17 ม.ค.2560)อบรมการนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ออนไลน์ (MAQS) สพป.กำแพงเพชร เขต
(15ม.ค.60


พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 (11ม.ค.60)


 

การลงนามข้อตกลง MOU ผู้บริหารสถานศึกษา 7 ม.ค.60


 

บุคลากร สพป.กพ.2 และหน่วยงานต่างๆ ร่วมอวยพร ผอ.สพป.กพ.2 และรองผอ.สพป.กพ.2 เนื่องในวาระดิถีขึ้นใหม่ 2560

 

การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)


 

การประชุมคอนเฟอเรนท์แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 30 ธ.ค.59 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กิจกรรม ตามกลยุทธ์และจุดเน้น ของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม ณ  สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก 

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ท่านสมวุฒิ  ศรีอำไพ ร่วมประชุมกรรมการ สกสค.ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร (22 ธ.ค.59)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับเขตพื้นที่ฯ(20ธ.ค.59)


ผอ.ธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ ตรวจเยี่ยมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    (19 ธ.ค.59)

 

การจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (16 ธค.59) 

ขายทอดตลาด อาคารเรียน แบบวันครู 15 ธค.59 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง 13-16 ธค.59 

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (เต้นบาสโลบ) 7 ส.ค.5
 

ประชุม Conference โรงเรียนเครือข่าย โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.59  นำโดยท่านชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กพ.2  พร้อมด้วย จนท.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.รร.ดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และ ผอ.รร.เครือข่าย เข้าร่วมประชุมคอนเฟอเรนซ์ รับทราบนโยบายการกำหนดทิศทางและรายงานผลการดำเนินงาน รร.เครือข่าย  ณ ห้องประชุมเจริญศรี เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ 

ท่านผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมพิธีโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญสมวาร 50 วัน  (29-30 พ.ย.59) 
       เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 ท่าน ผอ.สมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญสมวาร 50 วัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดยศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และวันที่ 30 พ.ย.59 นายสุทธา สายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีอุปสมบท จำนวน 100 รูป ณ วัดโคกพลู วัดมณีบรรพตวรวิหาร วัดชัยชนะสงคราม วัดอัมพวัน และ วัดส้มเกลี้ยง 

 

สพป.กพ.2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 (22พย.59) 

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 นำโดยท่าน ผอ.สมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

สพป.กพ.2 ให้การต้อนรับ พนักงานส่วนตำบล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง สังกัด สพป.กพ.2 (15 พ.ย.59)
  เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 นำโดยท่าน ชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กพ.2 พร้อมด้วย พนักงานเจัาหน้าที่ให้การต้อนรับ
- นายวันชัย  ศรีคำขลิบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ อบต.วังชะพลู มาดำรงตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่้วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
 - นางสมใจ เหมบุตร  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ อบต.ไทรงาม มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2560 (15พย.59)ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี  60  ครั้งที่ 3/2559  ( 8 พ.ย.59 )  

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (4 พ.ย.59) 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สพป.กพ.2 ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. (3 พย.59)   

 ตรวจรับคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนสำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (3พ.ย.59)


รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กพ.2  (1 พ.ย.59) 


 

ท่าน ผอ.สมวุฒิ  ศรีอำไพ เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  นำโดยนายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.สมวุฒิ  ศรีอำไพ
เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ด้วยความยินดียิ่ง

 

ประชุม video conference การใช้สื่อเสริมในวิชาภาษาอังกฤษฯ  
    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นำโดย นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กพ.2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์
เข้ารับฟังการประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถม และ รร.ประชารัฐ  
เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูล พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับชม ผ่า่นช่องทาง www.obectv.tvและ www.youtube ช่อง obcetv