[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 75860  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
หัวข้อข่าว : อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ออกให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองลาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภาพ/ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา2560

     โรงเรียนบ้านปากคลองลาน นำโดย ผอ.ประเทือง คงใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ขึ้นรถไฟข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปยังน้ำตกไทรโยคน้อย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี และหุ่นขี้ผึ้ง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังชะโอน
หัวข้อข่าว : ค่ายส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัยประจำปีการศึกษา2560

     โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังชะโอน โดยการนำของ นางสุนันท์ สิงหเดช ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โดยจัดเป็นฐานกิจกรรม จำนวน 9 ฐาน อาทิ ฐานวิทยาศาสตร์น่ารู้ คณิตศาสตร์คิดสนุก ปริศนาคำทาย นิทานแสนสนุกเป็นต้น(ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังชะโอน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : ประเมิณประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารการศึกษา

     วันพฤหัสบดีที่23เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่27 ประจำปีการศึกษา2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4

       วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่27 ดำเนินการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ประจำปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษาอย่างจริงจัง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27
หัวข้อข่าว : การนิเทศการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ

       วันที่ 17และ21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่27 นำโดยนายประดิษฐ์ คนสูงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการนิเทศการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 ประจำปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 20/2560 : การประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

     วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ดำเนินการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษาอย่างจริงจัง (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังชะโอน
หัวข้อข่าว : การดำเนินการสอบPRE NT

     โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ ครูเรณู ไชยหงษ์ ครูวิชาการโรงเรียน ได้ดำเนินการทดสอบ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 PRE NT ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสนองตอบนโยบายสพป.กำแพงเพชร เขต 2 และเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนที่จะสอบจริงในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้(ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังชะโอน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 19/2560 : มรภ.กำแพงเพชร นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววาสนา ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ซึ่งได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารและครูพี่เลี้ยง (ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังชะโอน
หัวข้อข่าว : การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

     โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ สายผู้สอน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โดยผู้รับการประเมิน นางสาวมยุรี แผ่นแก้ว ครู คศ.1 วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ พัฒนา ต่างๆในการประเมินครั้งนี้(ภาพ/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังชะโอน)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
หัวข้อข่าว : ปชส.รร.บล. 18/2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2560

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองลาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีโรงเรียนเป้าหมาย โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน ในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการป้องกันและ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหิน
หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1-4

     กลุ่มโรงเรียนปางศิลา นำโดย นายดิเรก สุขตระกูล ประธานกลุ่มฯ และนางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มฯ ได้ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรมการคุมสอบในการสอบการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป. 1-4 ทั้งหมด ในกลุ่มโรงเรียนปางศิลา ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหิน
หัวข้อข่าว : โครงการรับทุนการศึกษา

     เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระครูครูสุตวชิรบรรพต เจ้าอาวาสวัดเขาชุมแสง ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณืทางการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหิน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป. 6 โดยมีนายกมล สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมรับการอนุโมทนาบุญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหิน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาโครงการถนนเด็กเดินต้านภัยยาเสพติด

     โรงเรียนบ้านหนองหิน เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตามโครงการถนนเด็กเดินต้านภัยยาเสพติดของอำเภอปางศิลาทอง และได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอปางศิลาทอง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย และได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/297 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 0-5578-1420 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1