พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

รองรับผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพฐฺ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-16.30 )
รองรับผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพฐฺ วันที่ 3
เข้าชม : 25  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  
ห้องวิบูล

เนื้อหากิจกรรม :
ชมถ่ายทอดสด รมต.กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย โรงเรียน icu
กลุ่มศึกษานิเทศก์  โดย นางภาวิณี  กระแสร์ญาน

เข้าชม : 7  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560