พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ห้องประชุมเจริญศรี ชั้น ๒ (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30-16.30 )
รองรับผู้ตรวจสอบภายใน จาก สพฐฺ
เข้าชม : 24  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560