จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประชุมกรรมการอ่านเขียน ห้องประชุมวิบูล

เนื้อหากิจกรรม :
กลุ่ม สน. ประชุมกรรมการอ่าน-เขียนห้องประชุมวิบูล
ห้องวิบูลจำนวน 20 คน
-โดยศน.ศิริพร ศิราพันธ์

เข้าชม : 27  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  
ห้องเจริญศรี

เนื้อหากิจกรรม :
รองรับผู้ตรวจสอบจาก  สพฐ.
ชุติมา  อินสุวรรณเข้าชม : 57  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  
รองรับการตรวจสอบภายในจากสพฐ.

เนื้อหากิจกรรม :
 -สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองรับการตรวจสอบภายใน
จากสพฐ.
 -หน่วยตรวจสอบภายใน

เข้าชม : 33  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560